Tapahtumiin ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Tapahtumiin ja kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti henkilökohtaisesti Kuksa-jäsenrekisteriin, jonne jokainen partiolainen voi luoda itselleen ID-tunnuksen. Kunkin tapahtuman ilmoittautumislinkin löydät tapahtumakalenterista. Lippukunta vastaa viime kädessä jäsentensä ilmoittautumisista ja huolehtii, että jäsenet ovat tietoisia ilmoittautumis- ja peruutusohjeista.

Ilmoittautumisajan päätyttyä lippukuntiin ilmoitetaan, mitkä kurssit toteutuvat ja mille kursseille on vielä mahdollista jälki-ilmoittautua. Lippukunnan tulee itse tiedottaa jäsenilleen kursseille ja tapahtumiin pääsemisestä ja peruutusehdoista. Lahden alueen partiolaiset ry laskuttaa kurssit lippukunnalta noin kuukautta ennen kurssia. Jokaisella kurssille ilmoittautuvalla partiolaisella tulee olla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu maksettuna

Ei-vielä-partiolaisen ilmoittautumisohje

Lahden alueen partiolaiset tarjoaa myös ei-vielä-partiolaisille mahdollisuuden osallistua kursseille ja tapahtumiin. Esitaitovaatimukset ja ikärajat koskevat myös niitä osallistujia, jotka eivät ole partion jäseniä.
Partion ulkopuoliset osallistujat voivat ilmoittautua avoimiin tapahtumiin ja kursseille Kuksassa.