Lahden alueen partiolaisten kevätkokous 22.3.2021

Lahden alueen partiolaiset ry:n hallitus kutsuu lippukunnat kevät-kokoukseen maanantaina 22.3.2020 klo 18.00. Linjat aukeavat klo 17.45. Kokous pidetään etäyhteydellä Teamsissa. Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Jokaisella jäsenellä (rekisteröidyllä lippukunnalla) on kokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Edustajikseen jäsenet (rekisteröidyt lippukunnat) valitsevat äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja saman määrän varaedustajia. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Rekisteröimättömillä lippukunnilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Klo 17.45 valtakirjojen tarkastus (Allekirjoitetut lippukuntien valtakirjat tulee toimittaa ennen kokousta petri.louko@partio.fi)

Klo 18.00 kevätkokous

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  • päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2021

Lahdessa 8.3.2021

Lahden alueen partiolaiset ry

Hallitus