Lahden alueen partiolaisten syyskokous 30.11.2020

Lahden alueen partiolaiset ry:n hallitus kutsuu lippukunnat syyskokoukseen, joka pidetään Lahdessa, Kallentalolla, Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahti, maanantaina 30.11.2020 klo 18.00.

Jokaisella jäsenellä (rekisteröidyllä lippukunnalla) on kokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Edustajikseen jäsenet (rekisteröidyt lippukunnat) valitsevat äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja saman määrän varaedustajia. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

  • Klo 17.45 valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu
  • Klo 18.00 syyskokous.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • Valitaan LAP:n puheenjohtaja kaudelle 2021-2022
  • Valitaan erovuoroisten tilalle jäsenet hallitukseen kaudelle 2021-2022
  • Hyväksytään toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022
  • Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021
  • Käsitellään sääntömuutos LAP:n sääntöjen 4§
  • Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2021

Lahdessa 16.11.2020

Lahden alueen partiolaiset ry

Hallitus