Kevätkokous 23.3.2020 (VERKOSSA)

Corona virus epidemian johdosta Lahden alueen partiolaisten kevätkokous järjestetään poikkeuksellisesti verkossa aiemmin ilmoitetun lähikokouksen sijasta ja voit liittyä siihen oheisen linkin kautta

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Jos sinulla ei ole käytössäsi Microsoft Teamsia -sovellusta, voit liittyä kokoukseen tietokoneesi/tablettisi/matkapuhelimesi internet-selaimen kautta.

Kokouksen asiakirjat voit ladata Materiaalit-sivulta.

AIKA Maanantai 23.3.2020 klo 18.00 –
PAIKKA Teams kokous

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Asia 1 Kokouksen puheenjohtajan valinta Asia 2 Kokouksen sihteerin valinta Asia 3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa Asia 4 Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Asia Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  Sääntöjen 6 § mukaan: Yhdistys kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenlehdessä, paikallisessa sanomalehdessä, kirjeellisesti tai sähköpostitse vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  Asia Hallitus esittelee kokouksen ohjelman ja esityslistan sekä menettelytavat, joita sovelletaan eri kohtia käsiteltäessä.
  Menettelytapasääntöä kokoukselle. Puhe- ja äänioikeus on kaikilla valtuutetuilla kokousedustajilla. Lippukuntarekisteriin merkityillä lippukunnilla on kokouksessa puheoikeus. Äänestyksiin otetaan ainoastaan kannatetut ehdotukset. Kannatus tapahtuu pyydetyssä ja myönnetyssä puheenvuorossa. Varaedustaja saa toimia kokousedustajana tarvittaessa, mikäli hänet on merkitty valtakirjaan. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja myönnetään pyytämisjärjestyksessä. Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa ensin nimensä ja edustamansa lippukunnan. Asioita käsiteltäessä käydään ensin yleiskeskustelu, jonka aikana ei tehdä muutos- eikä lisäysehdotuksia. Hallituksen esitykset ovat käsittelyn pohjana. Asioissa tulee päätökseksi se, jonka kannalle äänestyksiin osallistuvien enemmistö asettuu. Mikäli ei äänestetä, päätökseksi tulee hallituksen esitys. Kokous voi asettaa toimikuntia kokouksen aikana tehtyjen ehdotusten käsittelemiseksi ennen äänestystä.
 5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen
  Asia Hallitus esittelee vuoden 2019 toimintakertomuksen. Kokous keskustelee ja päättää toimintakertomuksen vahvistamisesta.
 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen
  Asia 1 Hallitus esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2019. Kokous keskustelee ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  Asia 2 Luetaan tilintarkastuskertomus. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2019.
 7. Lahden Alueen Partiolaiset ry:n jäsenmaksu vuodelle 2021
  Asia Hallitus esittää, että jäsenmaksua ei kerätä.
 8. Muut asiat
 9. Ilmoitusasiat
 10. Kokouksen päättäminen