Lahden alueen partiolaisten syyskokous 25.11.2019

Lahden alueen partiolaiset ry:n hallitus kutsuu lippukunnat syyskokoukseen, joka pidetään Lahdessa, Kallentalolla, Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahti, maanantaina 25.11.2019 klo 18.00.

  • Klo 17.45 valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu
  • Klo 18.00 syyskokous

Jokaisella jäsenellä (rekisteröidyllä lippukunnalla) on kokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden.

Edustajikseen jäsenet (rekisteröidyt lippukunnat) valitsevat äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja saman määrän varaedustajia. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Rekisteröimättömillä lippukunnilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
– hyväksytään toimintasuunnitelma 2020 ja talousarvio vuodelle 2020
– vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan tilintarkastaja

Kokousmateriaalit voit ladata Materiaalit -sivulta.

Hallitusjäsenet:
Lahden alueen partiolaiset ry pyytää lippukuntia esittämään oman lippukuntansa edustajan Lahden Alueen Partiolaiset ry:n hallitukseen 22.11.2019 mennessä yhdistyksen puheenjohtajalle Lasse Lehtiselle, sposti lasse.lehtinen@partio.fi, p. 040-774 6090.

Lahdessa 29.10.2019
Lahden alueen partiolaiset ry