Lap kevätkokous 25.3.2019

Lahden Alueen Partiolaisten hallitus kutsuu lippukunnat kevätkokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.3.2019 klo 18.00 Kallentalolla, Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahti,

Jokaisella jäsenellä (rekisteröidyllä lippukunnalla) on kokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Edustajikseen jäsenet (rekisteröidyt lippukunnat) valitsevat äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja saman määrän varaedustajia. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Rekisteröimättömillä lippukunnilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  • Klo 17.45          valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu
  • Klo 18.00          kevätkokous

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

– hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2018
– vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2018
– päätetään jäsenmaksusta 2020

Kokousmateriaalit voit käydä lataamassa Materiaalit -sivulta.

Lahdessa 8.3.2019

                           Lahden Alueen Partiolaiset ry

                           Hallitus