LAP mukaan varhaiskasvatuksen ja partion pilottiin

Lahden Alueen Partiolaiset ry on toimeksiantajana Reppu-leirien pitkäaikaisen johtajan Salla Rantalan opinnäytetyössä. Rantala opiskelee Savonia ammattikorkeakoulussa sosiaalialaa.

Partio osaksi varhaiskasvatusta on kehittämistyö Lahden alueen partiolaiset ry:lle sekä varhaiskasvatuspalveluiden yksiköissä toimiville työntekijöille. Työ on kehittämistyö, jossa yhdistetään partio varhaiskasvatuksen periaatteisiin.

Partio osana varhaiskasvatusta-projekti mahdollistaa perinteisten toimintamallien rinnalle uusia keinoja toteuttaa varhaiskasvatusta päiväkodeissa sekä luo materiaaleja ja toimintavinkkejä, joita päiväkodin henkilökunta voi hyödyntää toteuttaakseen varhaiskasvatusta. Projekti tukee ja ohjaa päiväkodin henkilökuntaa ja henkilökunnalle annetaankin mahdollisuuksia toteuttaa varhaiskasvastusta tukemalla partiomaisesti lapsen kehitystä ja kasvua.

Tavoitteena on toisin sanoen luoda vaihtoehtoinen menetelmä toteuttaa varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja tuottaa päiväkodinhenkilökunnalle materiaalia, jotta kuka tahansa voisi toteuttaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta ja että lapset hyötyisivät partion kasvatusmenetelmistä.

Projekti toteutetaan syksyn 2018 aikana, jonka jälkeen tehdään päätöksiä jatkosta ja ohjelmapaketin mahdollisesta laajemmasta jalkautuksesta päiväkoteihin.