Kokouskutsu Lap:n kevätkokoukseen 27.3.2018

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Lahden Alueen Partiolaisten hallitus on päättänyt kutsua lippukunnat kevätkokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.3.2018 klo 18.00 Kallentalolla, Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahti,

Jokaisella jäsenellä (rekisteröidyllä lippukunnalla) on kokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Edustajikseen jäsenet (rekisteröidyt lippukunnat) valitsevat äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja saman määrän varaedustajia. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Rekisteröimättömillä lippukunnilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  • Klo 17.45   valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu
  • Klo 18.00  kevätkokous

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

– hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2017

– vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2017 – päätetään jäsenmaksusta 2019

 

Lahdessa 6.3.2017

Lahden Alueen Partiolaiset ry
Hallitus

 

Lasse Lehtinen        Maija Ilmonen
puheenjohtaja         varapuheenjohtaja

 

Kokousasiakirjat voit ladata Materiaalit -sivulta.